Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Romexpo S.A. din data de 25.04.2018

Convocare

Convocare(completare)

Aprobarea raportului
Consiliului de Administratie

privind activitatea ROMEXPO S.A. pe anul 2017

Aprobarea raportului
Consiliului de Administratie

privind situatiile financiare ale ROMEXPO SA pe anul 2017

Aprobarea repartizarii profitului pierderii rezultate din exercitiul anului 2017