Comunicat privind plata dividendelor distribuite de catre ROMEXPO SA – 2018

Descarca in format PDF

Urmare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3 din data de 25.04.2018, ROMEXPO SA anunta plata dividendelor in valoare totala de 752.720 lei catre actionarii Romexpo inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 24.05.2018.

Valoarea bruta a dividendului este de 0.50825 lei/actiune. Impozitul pe dividende va fi calculat, retinut de catre Romexpo SA din dividendul brut si va fi platit la bugetul de stat in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Plata dividendelor nete se va efectua in lei.

Modalitatea si termenele de plata a dividendelor sunt urmatoarele:

  • Plata in numerar a dividendelor se face incepand cu data de 14.05.2018 la casieria Romexpo SA.
  • Programul de lucru este de luni pana joi in intervalul orar 8:30 -16:30 si vineri in intervalul orar 8:30 -14:00.

Plata dividendelor se face în baza actului de identitate având înscris codul numeric personal (C.N.P.).

În cazul persoanelor fizice care nu se prezintă personal la ghișeu ci mandatează în acest sens o altă persoană, plata dividendelor se face împuternicitului respectivei persoane, în baza următoarelor documente:

  • procură specială autentificată la notariat care cuprinde împuternicirea de ridicare a dividendelor şi este valabilă la data la care se efectuează plata(original si copie);
  • actul de identitate al împuternicitului (original si copie)

În cazul în care în Registrul Acționarilor la Data de înregistrare sunt incluse persoane decedate, dividendele urmează a se plăti doar după solicitarea de către moştenitor(i) şi înregistrarea in Registrul Actionarilor Romexpo SA a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al succesiunii, în conformitate cu Regimul juridic aplicabil.