Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

 1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea ROMEXPO S.A. pe anul 2022;
 2. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind situatiile financiare ale ROMEXPO S.A. pe anul 2022;
 3. Aprobarea repartizarii profitului/pierderii rezultate din exercitiul anului 2022;
 4. Aprobarea raportului de audit asupra situatiilor financiare pe anul 2022;
 5. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exericitul financiar al anului 2022;
 6. Aprobarea programului de activitate al ROMEXPO S.A. pe anul 2023;
 7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023;
 8. Aprobarea planului de investitii, aprovizionare si reparatii pe anul 2023;
 9. Aprobarea unui fond de premiere al membrilor Consiliului de Administratie, aflat la dispozitia Presedintelui Consiliului de Administratie, in cuantum de 16.000 euro (NET);
 10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorilor VIXION & PARTNERS S.R.L., cod  identificare fiscala RO 18457057, pentru exercitiul financiar al anului 2023, respectiv pana la data de 30.05.2024 si fixarea remuneratiei acestuia;
 11. Aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie si imputernicirea Secretarului General al C.C.I.R., domnul Ovidiu Silaghi pentru a semna actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor si al Directorului General al Romexpo SA;
 12. Diverse

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, in temeiul prevederilor  art.118 din Legea nr.31/1990, se convoaca din nou A.G.O.A. pentru data de 02.05.2023, ora 12:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrați in Registrul Actionarilor.

Materialele aflate pe ordinea de zi se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Bd. Marasti nr. 65-67, Sector 1, Bucuresti — biroul din Bd. Expozitiei nr. 4, parter, Sector 1, Bucuresti, pentru consultare, incepand cu data de 10.04.2023.