Comunicat privind plata dividendelor distribuite de catre ROMEXPO SA – 2019

Descarca in format PDF

Urmare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3 din data de 17.04.2019, ROMEXPO SA anunta plata dividendelor in valoare totala de 2.632.533 lei catre actionarii Romexpo inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 17.04.2019.

Valoarea bruta a dividendului este de 1,7775 lei/actiune. Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Romexpo SA din dividendul brut. Acesta va fi platit la bugetul de stat in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Plata dividendelor nete se va efectua in lei.

Modalitatea si termenele de plata a dividendelor sunt urmatoarele:

  • plata in numerar a dividendelor se face incepand cu data de 18.04.2019 la casieria Romexpo SA;
  • programul de lucru este de luni pana joi in intervalul orar 8:30 –16:30 si vineri in intervalul orar 8:30 –14:00.

Plata dividendelor se face inbaza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.)

In cazul persoanelor fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata dividendelor se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:

  • procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a dividendelor si este valabila la data la care se efectuaza plata (original si copie);
  • actul de identitate al imputernicitului (original si copie)

In cazul in care Registrul Actionarilor la datade inregistrare sunt incluse persoane decedate, dividendele urmeaza a se plati doar dupa solicitarea de catre mostenitor(i) si inregistrarea in Registrul Actionarilor Romexpo SA a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efectal succesiunii, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil.