Comunicat privind plata dividendelor distribuite de catre ROMEXPO SA – 2019

Descarca in format PDF

Urmare a Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3 din data de 17.04.2019, ROMEXPO SA anunta plata dividendelor in valoare totala de 2.632.533 lei catre actionarii Romexpo inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 17.04.2019.

Valoarea bruta a dividendului este de 1,7775 lei/actiune. Impozitul pe dividende va fi calculat si retinut de catre Romexpo SA din dividendul brut. Acesta va fi platit la bugetul de stat in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Plata dividendelor nete se va efectua in lei.

Modalitatea si termenele de plata a dividendelor sunt urmatoarele:

  • plata in numerar a dividendelor se face incepand cu data de 18.04.2019 prin transfer bancar in contul transmis prin mijloace electronice;
  • programul de lucru este de luni pana joi in intervalul orar 8:30 –16:30 si vineri in intervalul orar 8:30 –14:00.

Plata dividendelor se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.)

In cazul in care Registrul Actionarilor la datade inregistrare sunt incluse persoane decedate, dividendele urmeaza a se plati doar dupa solicitarea de catre mostenitor(i) si inregistrarea in Registrul Actionarilor Romexpo SA a transferului direct de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efectal succesiunii, in conformitate cu Regimul juridic aplicabil.