NOTA DE INFORMARE GDPR

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE IN SCOP DE RECRUTARE SI SELECTIE

Stimata doamna/Stimate domn candidat,

ROMEXPO SA este o persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate organizarea expozitiilor, targurilor si congreselor.

ROMEXPO SA are sediul social  in Bucuresti, Bd. Mărăsti nr.65-67, Sect.1, cod postal 011465, CP 32-3, telefon 2.07.70.00, fax 2.07.70.70, este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/14818/1991, avand cod fiscal RO1555425 si cont IBAN: RO83RNCB0067004778810001 deschis la BCR Dr. Felix. si este reprezentată legal de dl. Mihai Costris – Director General.

ROMEXPO SA prelucreaza datele cu caracter personal ale potentialor angajati (candidati) primite direct de la acestia sau indirect, prin intermediul companiilor de profil si/sau platformelor de recrutare/selectie .

In vederea realizarii obiectului de activitate si desfasurarii activitatii curente (ca interese legitime) ale ROMEXPO si aplicarii prevederilor legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar), ROMEXPO SA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.

ROMEXPO SA nu va prelucra datele personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopului mai jos mentionat, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: recrutarea si selectia personalului, in speta angajarea dumneavoastra, in vederea realizarii interesului legitim al ROMEXPO (desfasurarea activitatilor cu resurse umane adecvate). Prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal in scopuri statistice, nu va fi considerata incompatibila cu scopul colectarii daca se efectueaza cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi anume: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, stare civila, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome-studii, situaţie familială, imagine, interesul, disponibilitatea, etc. (Practic continutul CV-ului dvs)

Pentru indeplinirea scopului specificat mai sus sunteti obligat (a) sa furnizati datele complete, actualizate si corecte, acestea fiind necesare recrutarii/selectiei dumneavoastra in cele mai bune conditii. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea initierii unei relatii contractuale de munca in cazul in care veti fi selectat si acceptat pentru postul la care ati aplicat. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate. 

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: potentialul angajat–candidatul sau reprezentantii sai legali, reprezentantii ROMEXPO, parteneri contractuali de servicii de recrutare/selectie, autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale si locale, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate),  organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

ROMEXPO SA utilizeaza informatiile personale pentru o mai buna intelegere a nevoilor si intereselor dumneavoastra, pentru a comunica cu dumneavoastra, pentru a efectua procesul de recrutare/selectie in vederea angajarii dumneavoastra.

Confidentialitatea datelor dvs.personale va fi asigurata de catre ROMEXPO SA si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezenta nota.

În vederea realizării scopului menţionat, ROMEXPO SA va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor ROMEXPO SA, pana in momentul in care dvs, sau reprezentanti dvs legal, veti manifesta dreptul de opoziţie/de stergere. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dvs. sau reprezentantul dvs legal nu va manifestati dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ROMEXPO SA pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ROMEXPO SA si/sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata dvs. aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata ROMEXPO SA.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul ROMEXPO cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: data.protection@romexpo.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: ROMEXPO SA, Bucuresti, Bd. Mărăsti nr.65-67, Sect.1, cod postal 011465, CP 32-3. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil. 

Completarea datelor dvs personale, incarcarea CV-ului dvs, precum si bifarea casetei dedicate din sectiunea „cariere” a site-ului nostru, inseamna acordul dumneavoastra liber, specific, informat, ca datele care va privesc sa fie prelucrate de Romexpo in scopul recrutarii si selectiei. 

Cu deosebita consideratie,

Mihai Costris

Director General

ro_RORO